Носете удобно облекло. Кожата трябва да се почисти и апликаторите трябва да бъдат сложени директно върху кожата. За разлика от Body Sculpt, апликаторите не могат да се поставят върху дрехите ви. Ако имате пиърсинг на корема или зърната, както и пиърсинг на интимните части, моля, отстранете ги преди лечението. Те могат да се нагорещят от топлината, генерирана по време на процедурата и след това да причинят изгаряния в областите, където са пиърсингите. Ако носите часовник, колан или електронно устройство като телефон, задължително ги отстранете от вас за да се избегне прегряване или техническа неизправност.